Sobralia decora
Sobralia mucronata<<===
voltar / back